Walory Puszczy Kampinoskiej

Walory – wprowadzenie

Wyróżnia się walory naturalne oraz sztuczne (antropogeniczne, czyli powstałe w wyniku działania człowieka). Walory to elementy przestrzeni, które kolokwialnie przyciągają uwagę turystów, osób zainteresowanych danym zagadnieniem.

po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej

Podróżujemy w różne miejsca by doświadczyć, przeżyć, zobaczyć, wejść w interakcję. 80% informacji pozyskujemy przez zmysł wzroku i dlatego tak ważne jest dla nas to co widzimy.

W Puszczy Kampinoskiej, blisko mojego domu mam takie miejsce, które zawsze na mnie oddziałuje. Nazywam je “bramą”…

po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej

Park Narodowy ma za zadanie ochronę zarówno walorów naturalnych, przyrodniczych  jak i kulturowych. Puszcza Kampinoska to nie tylko fragmenty leśne, lecz także wydmy, bagna, łąki. Wydmy kampinoskie należą do najlepiej wykształconych wydm śródlądowych.

Walory przyrodnicze

To także krajoznawcze. W Kampinoskim Parku Narodowym mamy 22 obszary ochrony ścisłej, które zajmują 12% powierzchni parku narodowego. Kampinoski Park Narodowy to:

 • 150 zbiorowisk roślinnych,
 • 21 zespołów leśnych i zaroślowych,
 • 23 zespoły wodne i nawodne,
 • 12 muraw i wrzosowisk,
 • ok. 50 łąk, pastwisk, szuwarów,
 • 1400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 115 mszaków i 146 porostów.

Ciekawym reliktem polodowcowym dla miłośników botaniki jest tzw. chamedafne północna.

Jednym z przykładów walorów przyrodniczych jest tzw. sosna kandelabrowa. Swój kształt “zawdzięcza” albo żerowaniu przez gąsienice zwójki sosnóweczki albo pasożytniczym grzybom.

po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej
Sosna kandelabrowa.

W Puszczy Kampinoskiej żyje 215 gatunków ptaków, w tym 180 lęgowych. Spotkać można bielika, orlika krzykliwego, żurawia, derkacza, czy bociana czarnego.

W 1951 roku dokonani reintrodukcji łosia, bobra w 1980, a rysia w 1992. Najprawdopodobniej już w 2013 w Puszczy Kampinoskiej pojawiły się wilki. Aktualnie w puszczy żyje 1 grupa rodzinna. Skąd się wzięły wilki w Puszczy Kampinoskiej? Przeszły z lasów gostynińskich doliną Wisły.

Walory antropogeniczne

W ujęciu turystycznym Puszcza Kampinoska nie jest ograniczana do samego Parku Narodowego. Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego oraz tzw. jego otuliny stanowi bardzo ciekawy obszar pod względem turystycznym.

Kilka stron zajęłoby wymienienie w punktach samych wybranych walorów, których istnienie zawdzięczamy naszej działalności. To przede wszystkim echa przeszłości:

 • “Zamczysko”, pozostałości średniowiecznego grodziska,
 • Czerwińsk nad Wisłą – Bazylika o charakterze romańskim, konsekrowana w 1161 r.
 • Żelazowa Wola,
 • Palmiry – cmentarz mauzoleum – miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej (1939-1943),
 • Brochów – Bazylika Św. Jana Chrzciciela o charakterze obronnym. W Bazylice tej odbył się ślub rodziców Fryderyka Chopina.
po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej
Bazylika Św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej
Wnętrze, nawa główna i tęczowa belka – Bazylika Św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
 • Tułowice – dwór w rękach prywatnych wraz z ekspozycją powozów,
 • Ośrodek dydaktyczno-muzealny KPN w Granicy,
 • Pilaszków – Muzeum Dworu Polskiego (1995) w zarządzie Fundacji Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej
po puszczy kampinoskiej - walory puszczy kampinoskiej
Muzeum Dworu Polskiego – Pilaszków.

i wiele innych, które mamy nadzieję systematycznie przedstawiać.